This Page

has moved to a new address:

Sannas IKT: IKT på Johannes skola: Lektionsförslag till Halloween (upphovsrätt, spökhistorier, kahoots mm)

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service