This Page

has moved to a new address:

Sannas IKT: IKT på Johannes skola: Julkalender för lärare- del 3: Ordjakt med julord- lektionsförslag med IKT

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service