Sidor

måndag 29 februari 2016

Checklista för digitalt arbete i klassrummen

Ibland är det lite svårt att verkligen få alla digitala möjligheter att användas ute i klassrummen, trots goda intentioner. Därför har jag påbörjat en checklista som ska sättas upp i varje klassrum. På den ska det finnas förslag på alla aktiviteter som kan tänkas pågå- och vilket hjälpmedel som kan vara aktuellt i just den situationen. Då kan man lättare anpassa aktiviteterna till elevernas behov.

Det här är första sidan av den listan:

Checklista för arbete med digitala hjälpmedel i klassrummet för elever med särskilda behov


Eleven ges möjlighet att använda följande verktyg i klassrumssituationen (bocka för):

Skriva

Dator:
 • Word
 • Program med ordprediktion, t.ex CD-ord el onlineversionen av intoWords (går även att använda hemma genom skolavtalet)

iPad:
 • IntoWords onlineversion (skolavtalet)
 • dikteringsfunktion- tala in berättelse och iPaden gör om det till text
 • Pages- med eller utan rättstavningsfunktionen
 • Skolstil (yngre elever, åk 1-2)

Läsa


Dator:
 • Talsyntes
 • Talböcker (Legimus)

iPad:
 • Talsyntes
 • Scanna text och få den uppläst (tex appen ClaroPDF)
 • Talböcker (tex Legimus)

Stava

Dator:
 • Ordprediktion
 • Rättstavningsprogram

iPad
 • Ordprediktion
 • Rättstavningsprogram

Matematik

Dator
 • Program ur skolavtalet
 • Youtube- flippat klassrum (instruktionsfilmer)
iPad
 • Färdighetsträning, appar (t.ex Moji Klockis, Stop the clock, Tiokompisar, multiplikationsappar, King of Math )
 • Youtube- flippat klassrum (instruktionsfilmer)

Berätta
Dator
 • Word (struktur)+Powerpoint

iPad
 • Keynote
 • Adobe Slate, Adobe Voice (lägg in bilder och spela in tal till)
 • Dikteringsfunktion (inbyggd i iPaden)
 • Digitala whiteboards, tex Explain Everything, ShowMe

...................

Den har några huvudkategorier till, och kommer säkert att omarbetas i samarbete med speciallärarna några varv innan den kommer upp på väggarna... :-)


Material på youtube och UR

Fynd på youtube och UR att använda i undervisningen!

Youtube är ju en källa till frustration om man tänker i termer av upphovsrätt, men samtidigt varje lärares guldgruva... Här finns en rad klipp från både Youtube och UR, som kan vara användbara i undervisningen:

Svenska/ geografi


Svenska dialektmysterier med Fredrik Lindström. Samtliga avsnitt går att hitta på Youtube.


Värsta språket, även denna film med Fredrik LindströmPå UR finns serien Bokstavslandet, om alfabetet, för barn som lär sig läsa:


En film om studieteknik hos UR. Den ingår i en serie som bland annat tar upp läsförståelsestrategier också.:Geografi

Sverige, en introduktion:


Flippat klassrum

Beskrivning av flippat klassrum:


SO:

Vad är skillnaderna mellan demokrati och diktatur?


En nostalgitripp: Pogo Pedagog berättar om stenåldern:


Matematik

Area på parallellogram och romb:Kvadratens och rektangelns area:Film

Stop motion:


Mer stop motion, denna gång med människor:


En film om mobbning på lågstadiet finns på UR:s sida:


En bra och kort film om nätmobbning, mellanstadiet: