This Page

has moved to a new address:

Sannas IKT: IKT på Johannes skola: Socrative- ett verktyg med många möjligheter och låg inlärningströskel

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service