Sidor

tisdag 10 mars 2015

Stenåldern, med IKT

 Jag fick ett önskemål om IKT-inslag för vår ena tredjeklass som ska börja med stenåldern snart. Här är mina förslag:

Lektionsförslag med IKT: Stenåldern 


Det här ingår: Eleverna läser faktatexter om stenåldern, ser på filmer och 
diskuterar det de sett. De lär sig om spåren från stenåldern, och dokumenterar i text och bild. De skriver berättelser om stenåldern, och resonerar om vad människor under stenåldern kunde behöva. 

Ur det centrala innehållet för historia åk 1-3 i Lgr 11:
  • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  • Människans uppkomst vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp till exempel plats, läge och gräns.

Uppgift 1: En kort introduktion:


Om ni behöver en repetition av istiden kan även denna vara lämplig att börja med innan ni tittar på introduktionen ovan:Även denna film om landhöjningen och istiden kan vara intressant att se, åtminstone delar av, inte minst för jämförelserna med dagens Stockholm i slutet:Eftersom vi på Johannes skola också har engelskspråkiga klasser kommer här några tips på filmer för engelskspråkiga barn:

Om du har tillgång till SLI finns också till exempel den här filmen

Det finns lättläst fakta för barn om stenåldern på Historiska museets sida:

Historiska museets lättlästa texter om olika epoker är lättlästa för barn


Originaltexten är också intressant, och den vuxne kan läsa högt ur den och förklara svåra ord och begrepp.
Det går också att läsa om särskilda levnadsöden från stenåldern på Historiska museets webbplats.
Läs texterna tillsammans och prata om innehållet. Diskutera varför vissa bodde vid kusten på sommaren och i inlandet på vintern. Vad krävs av en plats för att den ska vara en bra boplats? Vilka spår finns kvar i närmiljön där vi bor? Hur länge har människor bott på just den här platsen? Varför var det här ett bra ställe att bosätta sig på en gång i tiden?

I grundskoleboken.se finns också mycket information med fina bilder, perfekta att prata om. Där kan man bland annat se bilder på hur bostäder tros ha sett ut och hur människorna gick klädda:


(Mer komplicerat, och kanske mest för vuxna är texterna om stenåldern på Wikipedias sida.)


Uppgift 2:
En grotta i Frankrike, Grottmålningar
Besök Lascaux, gå på virtuell promenad i den franska grottan med de välkända grottmålningarna som hittades på fyrtiotalet. Du kan gå runt i grottan, och det kommer upp skyltar som visar var olika målningar finns. Klickar du på skyltarna kommer du till en tydligare bild på den aktuella målningen.

http://www.lascaux.culture.fr/?lng=en#/en/00.xml
På Wikipedia kan du hitta mer information om grottan.
Sök efter grottmålningar på google.

Bilduppgift: Gör en egen grottmålning. Här finns olika förslag på hur du kan göra det:
http://www.ungafakta.se/pyssel/skapa/grottmalning/

Uppgift 3 : 
Stenåldern i närmiljön

Appen Fornfynd är perfekt för att hitta fynd i närmiljön. Om du ger appen tillåtelse att känna av var du är hittar den automatiskt fynd i närheten och markerar dem med en fornfyndsskylt. Om du klickar på skylten får du lite mer information om vad för typ av fynd som hittats. HÄR har jag skrivit mer om att använda appen fornfynd, och riksantikvarieämbetets sida i undervisningen. Besök platserna ni ser i närheten och fundera över hur människorna levde där. Diskutera i klassrummet. Rita hur det kan ha sett ut på stenåldern.

Uppgift 4:
"Min dag på stenåldern"
Låt varje elev skriva en berättelse om sin dag, som de tror att den hade varit på stenåldern.

Bilduppgift: 
Rita/måla en bild av hur de tror att de hade bott och sett ut om de hade levat på stenåldern, som kan illustrera berättelsen i uppgift 4. Vad hade människor för kläder och smycken? Hur såg bostäderna ut?

Egna mattekluringar:

Exempel på hur en mattekluring kan se ut, gjord i Strip Design

Uppgift 5:
Låt eleverna göra mattekluringar om stenåldern. Vad kan ingå? Vad behövde människorna på stenåldern räkna? Stenar? Djur? Andra ägodelar? Vad kan ha varit värt mest? En djurhud eller ett verktyg? Diskutera. Låt eleverna göra en serie i exempelvis Strip Designer eller Comic Life. Ge eleverna varandras mattekluringar i läxa.


Uppgift 6:
Jag har gjort en kort kahoot med instuderingsfrågor om stenåldern:


Här finns en kort kahoot om stenåldern. Eleverna ansluter på kahoot.it, och skriver in den game pin som visas i ditt fönster på skärmen, som du kopplar till projektorn. Du klickar på länken ovan, men eleverna går in på kahoot.it. Det är på tavlan i klassrummet eleverna ser frågorna. Svarar gör de på mobiler eller iPads.


Hoppas att det gav dig lite idéer! Lycka till!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar