Sidor

tisdag 31 mars 2015

När man blir stolt över elever...


 Bildmanus och kreativa bakgrunder
Förra veckan gjorde vi en filmaktivitet i ena trean. De skulle vara med i Stockholm Filmfestival Juniors kortfilmstävling- och tävlingstiden gick ut i söndags. Det är lätt att som vuxen tro att det behövs så mycket tid till allt. Att man själv måste vara expert på appar och funktioner, och ha styrt aktiviteten helt i förväg. Här blev det tydligt hur bra det ibland är att bara låta elevernas kreativitet ta över. Tiden var knapp, och grupperna bara slumpade. Ändå lyckades alla grupper åstadkomma varsin film, komplett med bildmanus och allt. De var SÅ duktiga!  Mest imponerade gruppen som gjorde en flera minuter lång stop motion-film med lego. Se den nedan- och njut av detaljrikedomen! Den lilla björnen drar till och med in båten på stranden!
Samarbete kring stop motion-film. Vi använder appen Lego Movie, som är gratis.

måndag 16 mars 2015

IKT-ambassadörerna i full gång!

Den här terminen har vi startat en grupp med två elever från varje klass i åk 3-6. Vi kallar dem IKT-ambassadörer. Årskurs 3 har sex representanter, och de har sina träffar själva, medan eleverna i åk 4-6 träffas tillsammans alla 18. Deras uppdrag är att testa olika webbsidor, appar och funktioner innan man använder appar och liknande i klass. De ska också kunna vara teknikstöd till sina klasskamrater och lärare, och komma med förslag på hur vi kan använda digital teknik i klassrummen.
Vi har nu haft två träffar i årskurs 4-6. Idag provade de att skapa stop motion- filmer.Det var oerhört kreativ stämning, och eleverna har bloggat i IKT-ambassadörernas egen blogg!

tisdag 10 mars 2015

Stenåldern, med IKT

 Jag fick ett önskemål om IKT-inslag för vår ena tredjeklass som ska börja med stenåldern snart. Här är mina förslag:

Lektionsförslag med IKT: Stenåldern 


Det här ingår: Eleverna läser faktatexter om stenåldern, ser på filmer och 
diskuterar det de sett. De lär sig om spåren från stenåldern, och dokumenterar i text och bild. De skriver berättelser om stenåldern, och resonerar om vad människor under stenåldern kunde behöva. 

Ur det centrala innehållet för historia åk 1-3 i Lgr 11:
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • Människans uppkomst vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp till exempel plats, läge och gräns.

Uppgift 1: En kort introduktion:


Om ni behöver en repetition av istiden kan även denna vara lämplig att börja med innan ni tittar på introduktionen ovan:Även denna film om landhöjningen och istiden kan vara intressant att se, åtminstone delar av, inte minst för jämförelserna med dagens Stockholm i slutet:Eftersom vi på Johannes skola också har engelskspråkiga klasser kommer här några tips på filmer för engelskspråkiga barn:

Om du har tillgång till SLI finns också till exempel den här filmen

Det finns lättläst fakta för barn om stenåldern på Historiska museets sida:

Historiska museets lättlästa texter om olika epoker är lättlästa för barn


Originaltexten är också intressant, och den vuxne kan läsa högt ur den och förklara svåra ord och begrepp.
Det går också att läsa om särskilda levnadsöden från stenåldern på Historiska museets webbplats.
Läs texterna tillsammans och prata om innehållet. Diskutera varför vissa bodde vid kusten på sommaren och i inlandet på vintern. Vad krävs av en plats för att den ska vara en bra boplats? Vilka spår finns kvar i närmiljön där vi bor? Hur länge har människor bott på just den här platsen? Varför var det här ett bra ställe att bosätta sig på en gång i tiden?

I grundskoleboken.se finns också mycket information med fina bilder, perfekta att prata om. Där kan man bland annat se bilder på hur bostäder tros ha sett ut och hur människorna gick klädda:


(Mer komplicerat, och kanske mest för vuxna är texterna om stenåldern på Wikipedias sida.)


Uppgift 2:
En grotta i Frankrike, Grottmålningar
Besök Lascaux, gå på virtuell promenad i den franska grottan med de välkända grottmålningarna som hittades på fyrtiotalet. Du kan gå runt i grottan, och det kommer upp skyltar som visar var olika målningar finns. Klickar du på skyltarna kommer du till en tydligare bild på den aktuella målningen.

http://www.lascaux.culture.fr/?lng=en#/en/00.xml
På Wikipedia kan du hitta mer information om grottan.
Sök efter grottmålningar på google.

Bilduppgift: Gör en egen grottmålning. Här finns olika förslag på hur du kan göra det:
http://www.ungafakta.se/pyssel/skapa/grottmalning/

Uppgift 3 : 
Stenåldern i närmiljön

Appen Fornfynd är perfekt för att hitta fynd i närmiljön. Om du ger appen tillåtelse att känna av var du är hittar den automatiskt fynd i närheten och markerar dem med en fornfyndsskylt. Om du klickar på skylten får du lite mer information om vad för typ av fynd som hittats. HÄR har jag skrivit mer om att använda appen fornfynd, och riksantikvarieämbetets sida i undervisningen. Besök platserna ni ser i närheten och fundera över hur människorna levde där. Diskutera i klassrummet. Rita hur det kan ha sett ut på stenåldern.

Uppgift 4:
"Min dag på stenåldern"
Låt varje elev skriva en berättelse om sin dag, som de tror att den hade varit på stenåldern.

Bilduppgift: 
Rita/måla en bild av hur de tror att de hade bott och sett ut om de hade levat på stenåldern, som kan illustrera berättelsen i uppgift 4. Vad hade människor för kläder och smycken? Hur såg bostäderna ut?

Egna mattekluringar:

Exempel på hur en mattekluring kan se ut, gjord i Strip Design

Uppgift 5:
Låt eleverna göra mattekluringar om stenåldern. Vad kan ingå? Vad behövde människorna på stenåldern räkna? Stenar? Djur? Andra ägodelar? Vad kan ha varit värt mest? En djurhud eller ett verktyg? Diskutera. Låt eleverna göra en serie i exempelvis Strip Designer eller Comic Life. Ge eleverna varandras mattekluringar i läxa.


Uppgift 6:
Jag har gjort en kort kahoot med instuderingsfrågor om stenåldern:


Här finns en kort kahoot om stenåldern. Eleverna ansluter på kahoot.it, och skriver in den game pin som visas i ditt fönster på skärmen, som du kopplar till projektorn. Du klickar på länken ovan, men eleverna går in på kahoot.it. Det är på tavlan i klassrummet eleverna ser frågorna. Svarar gör de på mobiler eller iPads.


Hoppas att det gav dig lite idéer! Lycka till!


måndag 2 mars 2015

Lektionsplanering: Skriv en klassbok om Sveriges landskap med BookCreator


Här följer ett förslag på upplägg för att gå igenom Sveriges landskap med åk 3/4 med ikt-inslag. 


Sveriges landskap ingår i det centrala innehållet i geografi för årskurs 4-6:

 •  Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden. 
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor. 
Här tar vi också hänsyn till delar av det centrala innehållet i svenska för åk 1-3:
 •  Att skriva på dator
 • Skapande av texter där ord och bild samspelar
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord.
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för bbarn, och hur deras innehåll kan organiseras.
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
Samt för årskurs 4-6:
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Att skriva och redigera texter med hjälp av dator.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Stäödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Faktatexter
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud.
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.


Mål: Eleverna ska ha lärt sig Sveriges landskap, och veta ungefär var i landet de ligger. De ska också kunna återge fakta om olika landskap på ett begripligt och strukturerat sätt, som en del av ett sammanhang.

Undervisning: De kommer att få ta del av information om landskapen, se filmer, öva på att hitta landskapen på en karta, känna igen Sveriges karta, och öva på att ta fram information och formulera om den med egna ord.

Bedömning: Har eleven tagit reda på fakta om något landskap? Kan den pricka in ett flertal landskap på en karta? Har den skrivit en text i Book Creator? Har den återgett fakta på ett begripligt sätt, med fungerande meningsbyggnad?


Det här behöver du:
iPads med appen BookCreator. En dator, en projektor. Eleverna behöver antingen jobba i par eller enskilt. Du kan också ha nytta av appen Google Earth på iPadsen.

Förslag på upplägg:


Lektion 1:
Ge eleverna en introduktion till Sveriges 25 landskap. 
Här finns till exempel en kort film från Studi.se som du kan visa:Det finns också filmer om alla landskap att se på www.sli.se

Geografens testamenteTill Geografens testamente finns också ett "brädspel" på internet, Sverigeresan, med frågor till varje program:

Sverigeresan

Sverigeresan

(Avsnitten är drygt 20 minuter, så att se ett avsnitt och spela Sverigeresan efter kräver en fyrtiominuterslektion utan alltför mycket andra inslag.)

Lektion 2:
Inled med att se hur många landskap eleverna kan, och vad de vet om dem. Webbmagistern fungerar inte på iPad, men den fungerar bra på dator, och landskapstestet kan med fördel göras tillsammans i hela klassen, med projektor. Det finns tre landskapsuppgifter på webbmagistern: Sveriges landskap 1, Sveriges landskap 2 och Sveriges landskap 3.

webbmagistern.se


Här kan ni lyssna på dialekter från varje landskap!

Lektion 3:
Ge varje elev i klassen ett landskap. Om det inte finns tillräckligt många elever kan några landskap vara extrauppgift för de elever som älskar att skriva eller blir klara fort. Om du tex inte har tillräckligt många iPads för att eleverna ska kunna arbeta med detta samtidigt kan de få två landskap och jobba två och två.

Låt eleverna börja ta reda på fakta om sitt landskap. Till sin hjälp kan de till exempel använda Wikipedia, Google,

Landskapsblommor: http://linnaeus.nrm.se/flora/landskap.html
Landskapsdjur: http://sv.wikipedia.org/wiki/Landskapsdjur

Landskapsblommor och landskapsdjur på nedladdningsbar pdf: http://www.ungafakta.se/kunskapsbanken/svenska-landskap/

Även Seterra är ett smidigt verktyg för att öva geografi. Seterra fungerar även på surfplatta och telefon. Länk till Seterras landskapsspel.Lektion 4:
Eleverna ska nu påbörja sitt arbete med en bok i Book Creator. Boken ska innehålla:


 • Landskapets namn
 • Var i Sverige det ligger? Eleven ska själv rita en Sverigekarta, och rita in sitt landskap, fota den och infoga i boken.
 • En sida med ett fejkat vykort från en ort i landskapet, där de skriver som om de varit där.
 • En känd person från landskapet.
 • Fakta om landskapsdjuret
 • Fakta om landskapsblomman
 • Antal invånare
 • Hur stort landskapet är
 • Vilka kända orter eller städer som finns i landskapet
 • Något om naturen
 • Sådant som kan vara kul att veta 
Gratis bilder som är att fria att använda, från de olika landskapen kan eleverna till exempel hitta här: http://fotofinnaren.se/

OBS! Innan ni börjar måste ni gemensamt bestämma vilket format böckerna ska göras i, så att alla gör dem likadant. Annars går det inte att slå ihop dem till en gemensam bok efteråt! Bestäm alltså om de ska göras i stående eller liggande format! 

HÄR finns en manual jag skrivit tidigare för hur du använder Book Creator- och hur du sammanfogar flera elevers böcker!  (öppnas i nytt fönster) Book Creator är lätt och intuitivt att arbeta i, och eleverna lär sig snabbt hur man gör. Du behöver inte vara expert, utan var öppen med att ni lär er tillsammans om du känner dig osäker.

När alla böcker är klara ska eleverna mejla sitt projekt till en mejladress som ni kan öppna på någon av klassens iPads. På det sättet hamnar alla projekt på en och samma iPad.

Under arbetets gång rekommenderar jag att de sparar sina projekt i iBooks med jämna mellanrum, för att minimera risken att någon kompis råkar radera boken:
Det görs såhär:

Öppna Book Creator och den bok som ska sparas:Klicka på pilen i övre högra hörnet, och välj "Open in iBooks":Boken öppnas- och sparas nu automatiskt som en kopia i iBooks. Denna kopia går tyvärr inte att redigera i Book Creator, men du är iallafall garanterad att det eleven gjort inte raderas, ifall det är flera elever som delar iPads... (Det finns nog inget så deppigt i ett klassrum som en elev som förlorat sitt skrivarbete...)
Hur många lektioner ni behöver lägga på själva skrivandet beror naturligtvis på hur just din klass arbetar, och vilka svårigheter som finns. En bra sysselsättning för elever som blir klara fortare är förstås att fortsätta öva på var landskapen är på exempelvis Seterra (se ovan).

När alla är klara och boken är sammanfogad avslutas projektet med fördel med en gemensam presentation där varje elev får berätta om sitt bidrag. Jag vill som vanligt påminna om att det kan göras på olika sätt: Elever som tycker att muntliga redovisningar är pest kan få göra det på andra sätt. Låt texten tala för sig själv tex, och låt eleven börja med att bara klicka sig fram genom sitt bidrag, eller låt kompisarna ställa frågor istället.