Sidor

torsdag 24 januari 2013

Matteappen "Fetch! Lunch rush!"

"Fetch! Lunch rush" är en gratis-app för iPhone, som fungerar lika bra på iPad.  Utgivare är  PBS Kids som också ligger bakom en rad andra pedagogiska appar. 
Huvudperson i spelet är den tecknade hunden Ruff Ruffman som har både egen tv-show och hemsida.

Spelet går ut på att lösa matteuppgifter och därefter använda svaret för att scanna in en bild (som laddas ner från PBS hemsida) .

Bilderna skrivs ut och sätts upp i klassrummet på varierande platser (förslagsvis inte i nummerordning). När eleven löst mattetalet i appen ska den hitta den lapp som visar talets svar och scanna den med den inbyggda kameraappen. Det är nu magin händer! I kameran syns nu inte bara den utskrivna bild av ett tal som man håller appen över, utan också motsvarande antal svävande sushibitar.

(Bilden visar hur det ser ut när sushibitarna dyker upp när man håller kameran i appen över en av spelbrickorna.) Om antalet är rätt levereras de som lunch till filmteamet i Hollywood och man har klarat sitt uppdrag.
Det går att vara upp till fyra spelare per iPad/iPhone, vilket gör appen användbar även i en större grupp. Då turas spelarna om att lösa talen en i taget, vilket appen håller reda på. Eftersom talen bara är addition och subtraktion med talen 1-10 passar den bäst för barn som behöver öva på tio-kamraterna, eller som samarbetsövning när det gäller att hitta rätt lapp att scanna. Appen innehåller ingen reklam eller in app-purchases, men har en länk till PBS Kids övriga appar på första sidan.

Passar bäst för: Lågstadieelever.


+ Appen har "tecknad film- känsla", det är häftigt med de svävande sushibitarna, tempot är högt och det går att tävla både ensam och att göra uppgifterna i lag.
+ Ett roligt sätt att nöta in tiokamraterna och addition/subtraktion 0-10.
- Det kan bli en del spring om det är ett gäng med mycket tävlingskänsla.
- Det är enkla tal, så för den som är säker på tiokamraterna och talen går det väldigt fort att komma på svaret.


Dessa delar av läroplanen i matematik för åk 1-3 berörs i appen

Ur det centrala innehållet:
Taluppfattning och tals användning : naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer
Algebra: Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
Problemlösning: Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Ur undervisningens syfte:
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
Eleverna ska ger förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dess kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar